Garantie

LenSoClean Het LenSoClean apparaat heeft een garantie van 1 jaar vanaf het moment van aankoop tegen mechanische en elektronische defecten in het materiaal en vakmanschap. Deze garantie dekt niet de schade aan het produkt veroorzaakt door ongeval, nalatigheid van de gebruiker of verkeerd gebruik.
LenSoClean is niet aansprakelijk als de gebruiker tegen de garantie in handelt.

Terugbrengen van het Apparaat
Als het produkt niet goed werkt door mechanische en/of elektronische defecten in het materiaal en/of vakmanschap, kunt u het terugbrengen naar de winkel waar u het gekocht heeft voor vervanging.